Dalla Sicilia alla Calabria co’ gommone!

Sab, 17/08/2013 - 10:37

Si sputti, compatrioti. Ma quali gommoni, i garibaldini ‘ndavìanu a Tukori, nave borbonica chi ‘nci ‘ndavìanu regalatu i traditori borbonici! Furiosamenti e chini i sordi ‘nte taschi, i garibaldini, doppu a puru troppu facili impresa siciliana fatta cu tradimentu, s’apprestavanu u sbarcanu in Calabria, terra di ascari. Messina-Reggio cchiù o menu 20 minuti e’ tempi d’oji, dirriti vui, (e cu i navi du 1800 chi ‘ndavimu). ‘Mbeci, du primu tentavivu all’ùrtimu passaru 10 jorna pecchì ancora cocchi truppa borbonica a difesa di porti c’era (pe’ parissi ca dì cumandanti borbonici ‘nci interessava daveru u proteggi a terra loru ì l’invasori “liberaturi”…). è veru puru ca sà studiaru bbona i garibaldini e sbarcaru a pochi à vota ‘nta tutta a costa: l’8 agosto 1860 nu centinaiu i menzi ricchi sbarcaru a Villa San Giovanni e Cannitello, cchù avanti sbarcaru ‘nta costa nostra a Gerace, Bianco e Bovalino. Si ‘mmucciaru ‘nta l’Aspromonte in attesa u rriva Caribbardu, e ogni tantu scindìanu di muntagni u si tenunu allenati combattendu, comu a Favazzina. Tantissimi furu i volontari calabrisi chi si unìru à spedizioni maledetta e altrettanti facilitaru u passaggiu dì fuorileggi piemontesi. U 19 agostu Caribbardu s’affidìu finalmenti u rriva a Melito e si fici dui cunti: tra tutti quanti, l’esercito meridionale (ecco i vundi arrivanu sti odiati termini chi ‘ndi appiopparu e chi prima non eranu usati pemmu ‘ndi indentìficanu: meridionali, sud, mezzogiorno, terroni…) era compostu i quasi 20.000 omini (e puru fimmini). A cavour ‘nci vinni n’atta frevi, ma ormai era abituatu. Pensava: “ma stu fetusu i Caribbardu chi voli u faci? U ‘ndi futti tuttu u sud? Ca poi cui sì ccatta i prodotti du nord quando ‘nci chiudimu i fabbrichi?”. Pensieru contortu chi capisciarrìamu sulu cchiù tardi! A parti stu penzeru futuristicu, Cavour era assai agitatu pecchì ‘ndavìa u si consegna tutta l’Itaglia ‘nte mani i Vittorio Emanuele, e ‘mbeci Caribbardu era testa dura e non volìa u si ferma, quindi cogghìu i truppi e jìu a Riggiu pè na bella passijata, ‘nzemi, tra l’atti, a l’amicu Bixio, la bestia di Bronte. U 21 agostu I garibaldini scindìanu di munti diretti a Riggiu, aùndi i truppi borbonichi i stavanu spettandu ‘nta piazza Duomo cù generali Gallotti. Purtroppo, nu tradituri, u Generale Briganti, vindìu tutti l’omini soi pè cocchi lira (e doppu farrìa na brutta fini, ma và cuntu a prossima vota) e si ritirau. U maresciallu Vial, comandanti di truppi borbonichi si pigghiàu puru illu belli sordi e sa fujìu.  Puru i navi borbonichi ‘nto portu i Riggiu furu mandati a Napoli pè “motivi umanitari”, infatti ‘nci ‘ndavìanu a dassari via libera dì navi piemontesi. Vincenzo Salazar era l’ammiragliu borbonicu chi si vindìu ‘è piemontesi e allontanau i navi napolitani. Quandu Gallotti si vitti sulu e senza aiuti non potti fari attu ca u arza bandiera janca. E nui ‘ndi ritrovamma itagliani liberi, liberi u venimu ammazzati si non ‘ndi piacìa a situazioni, liberi u ‘nda fujìmu da terra nostra pemmu scoprimu terri adottivi chi ‘ndi volìanu cchiù beni, liberi u m’emigramu, ma aùndi jimma ‘ndi portamma a terra nostra, nu pocu vivi, nu pocu morti inta.

Autore: 
Brigantessa Serena Iannopollo
Rubrica: 

Notizie correlate