Quandu a scola ‘ndi voli mali

Sab, 24/08/2013 - 10:40

Sta simana non vi cuntu nenti ì storia. Vi cuntu i cosi chi mi succediru chi mi pàrziru cchiù ‘mportanti a mmia, e i certu puru a vui, chi oramai canusciti u penzèru meu qual è. Quandu ‘ndavia 15 anni e studiava ‘nta scola non mi facìa i domandi chi mi fazzu mo: “ma chigliu chi ‘ndi ‘mpàranu à scola è beru?” Già, pecchì quando unu studia non è ca vaji u si chiedi si ‘nci cuntanu fesserì o verità, a 15 anni, ma puru cchiù doppu, unu si fida dì libri. E chistu fu l’errori nostru. Non pozzu parrari di materi scientifici pecchì na chiavica era e na chiavica restai, ma cchiù o menu si sapi ca cu a matematica non si poti ‘ngannari troppu. Ma si dui e dui faci quattru è veru puru ca virdi, jancu e russu non ennu i culuri i ‘na liberazioni, accussì comu nuglia guerra chi porta paci è bbona, accussì comu non esistunu bumbi dà paci. E quandu ‘ncuntru professuri chi si lamentanu  pecchì volarrìanu u si fannu notari cchiù assai du nord e vannu predicandu a bellezza i l’unità d’Itaglia, glià mi venunu i brividi, e mi sorgi na domanda spontanea:” carissimi professuri acculturati, ma a vui, l’Itaglia unita chi vi portau?” Forzi ‘nci portau u postu fissu, forzi si sciàlanu u cantanu l’innu i Mameli  ‘nte partiti dì mondiali (ma a nui chi ‘ndi riuguarda?), forzi volarrìanu u ‘ndannu visibilità e sparanu stupitaggini ‘nchiumbati a memoria chi mancu jiru u controllanu si ennu veri. Professuri ascari complici dà dittatura risorgimentali, attu non ennu. Chistu mi capitàu a mia, u mi ‘nchiùmbanu a memoria “la spigolatrice di Sapri” comu si chigliu pacciu idealista i Pisacane portava omini i scienza ‘ntà spedizioni, e non galeotti liberati a sira prima, ‘ndi dissiru ca portava a bandera tricolore e ‘mbeci portava a bandera russa chi era usata quandu na navi era in avaria e ‘ndavìa bisognu u attracca, praticamenti n’ingannu, esattamenti comu l’attraccu a Marsala i Caribbardu scortatu dà flotta inglesi, né cchiù, né menu. ‘Nta terza elementari già sapìa benissimu “va’ pensiero”ca ora si mi senti unu dà lega s’arridi a crepapelli.  A storia prima i l’unità d’Itaglia è a preistoria, dinosauri,  s’arriva a l’anni prima i Cristu, forzi s’arriva ò rinascimentu, si sfiora l’illuminismu e poi è Itaglia. Ma ‘nto sud? Non ci fu storia, nossignori, nenti d’importanti. E il regno delle due sicilie? Ma quali, chigliu chi fu unitu du 1130 finu ò 1861? Ah si, Caribbardu u liberau ‘nta chigliu annu. U liberau? I cui? Dì Borbone, dinastia sanguinaria chi regnau ‘nta sti terri. Accussì ‘ndi dissiru ‘nte scoli. Però poi a 30 anni, doppu chi unu si passa metà da vita sua lontanu da terra sua comincia u si chiedi pecchì: “pecchì sugnu costrettu u mi cercu lavuru lontanu i cca si volarrìa, imbeci,u mi staju cca? Pecchì non pozzu scigghiri ieu aundi ‘ndaju u vivu, u studiu, u mi maritu, u moru? Pecchì vaju ‘nte supermercati e mi ccattu u latti i Pavia quando potarrìa accattari u latti calabrisi, si ‘ndu faciarrìanu vindiri?E pecchì ‘ndaju a forza u m’accattu u risu i Torinu, a Pasta i Venezia, l’ogghiu i Bologna? E a risposta mia parti dì scoli, ‘ndi ‘mparanu ca ‘ndi portaru a civiltà cca nui, ca èramu barbari e ladri, ca èramu e simu mafiusi. Poi scopri ca a data i nascita dà mafia è 1861, ca è a stessa data i l’unità, e ti senti nu doluri forti arretu ò culu, e dici: “ma è ‘mpressioni à mia o… ‘ndi stannu pigghjiandu ‘n giru?” A storia cca nui ci fu, e fu china i bellezzi, chi non furu sulu chigli dassati dì greci. A Calabria è china i storia ‘mmucciata, è china i genti chi lavurava e vivìa,chi non era costretta u m’emigra. Ma putroppo, a storia a scrivunu i vincitori, e nui vincimma nu bigliettu i terza classi po’ nord, o pe’ terri assai cchiù luntani…

Autore: 
Brigantessa Serena Iannopollo
Rubrica: 

Notizie correlate